In English

Optimering av en Ottomotor ‒ effekt och driftsäkerhet

Joel Holmgren ; Oliver Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 53 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta arbete påvisar att en effekthöjning kan åstadkommas på en motor som arbetar enligt Ottoprincipen med bibehållen driftsäkerhet. Slutsatser om motormodifieringar och komponentutbyten drogs efter en detaljerad litteraturstudie, teoretiska beräkningar samt intervjuer med yrkesverksamma inom området. En överladdad 2,5 liters bensinmotor med fem cylindrar av märket Volvo användes som bas för en prototyp. Motorn genomgick en modifiering med komponentbyten och programmering av ECU för att åstadkomma en effekthöjning från 193 till 320 hk med bibehållen driftsäkerhet. Resultaten presenteras med figurer och beräkningar där testresultaten från motorn i original mot modifierat utförande jämförs, därefter följer en diskussionsdel om vad som kunde gjorts för att nå ett bättre resultat.Publikationen registrerades 2012-05-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158234

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek