In English

Self assembled Nanoparticles-Templated chemical gradients on glass slids for investigation of cell.

Amir Saeid Mohammadi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158212

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek