In English

Addressing quality problems in 3PL processes - a case study in 3PL Company

Lucie Aldebert ; Jeremy Hudziak
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:014, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158179

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek