In English

Creating a market plan for the company Power Consultant - regarding the service portfolio and the market situation

Rickard Berlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-25. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 158061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek