In English

Development of measurement of froth characteristics

Chen Chen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: froth flotation, stability, silica, growth velocity, decay velocity, retention time, air recoveryPublikationen registrerades 2012-05-24. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157953

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek