In English

Social LCA case study of Autoliv's driver airbag system

Hui Tong ; Ying Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 90 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157748

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek