In English

Life cycle assessment of Autoliv's night vision camera

Shweta Kuvalekar ; Munnwer Hussain
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 57 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2010:7, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Night vision camera, LCA, Autoliv, automotive company, LCA methodologyPublikationen registrerades 2012-05-18. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 157746

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek