In English

Biogas production from solvent pretreated orange peel

Huong Nguyen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157557

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek