In English

Effect of process variations on thermally curing polymeric materials within OEM surface treatment

Susanna Dahl ; Annika Hannebäck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 79/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157527

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek