In English

Analysis of clutch systems - Modeling of clutch characteristics

Josef Emme
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157506

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek