In English

Determining syzygies for curves of low genus

Ida Säfström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2007.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157488

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek