In English

Design of an ergonomic control lever for wheel loader attachments

Sara Alpsten ; Henrik Eklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157422

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek