In English

Surface modified silica nanoparticles as emulsifier

Johan Lindén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: silica, surface activity, emulsion, pickering emulsion, GPTES, MPEG2000Publikationen registrerades 2012-05-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157392

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek