In English

Virtual commissioning of an existing manufacturing cell at Volvo Car Corporation using DELMIA V6

Oliver Salamon ; Ali Heidari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX023/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157312

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek