In English

Data Fusion for Vehicle Positioning in Intersection Active Safety Applications

Sogol Kharrazi ; Tohid Ardeshiri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-05-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157308

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek