In English

Modeling of Fasteners to Support Compliant Variation Simulation

Veno Krpo ; Almir Smajic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek