In English

Combining super-resolution and level sets for brain image segmentation

Farzaneh Elahifasaee
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX013/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157126

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek