In English

Stochastic modeling of electricity prices using ARMA and ARMAX models

Robin Axelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 76 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 157066

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek