In English

The Big Picture - Investigating Strategic Capabilities of Design and Product Development

Christofer Alvenby
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156986

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek