In English

Implementing Lean Startup Methodology in Large Firms - Benefits, Challenges and Solutions

Johan Karlsson ; Johan Nordström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 58 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2012:008, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek