In English

Social Media for Internal Collaboration in Globally Distributed Product Development Teams

Maria Lenerius ; Sofia Ragnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 70 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2012:002, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156963

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek