In English

Dynamisk modellering av filterbyggnad på Ryaverket - En testbänk för styrsystem

David Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:79, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: dynamic modeling, horizontal channel flow, disc filters, flow equations, Dymola, Modelica,Saint Venant, suspensionPublikationen registrerades 2012-04-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156876

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek