In English

Adsorption of Organic Pollutants in Peat and Carbon Filters: A Pilot Study of Landfill

Daniel Krewer ; Nashita Moona
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:05, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: leachate, adsorption, filter, activated carbon, peat, organic pollutantsPublikationen registrerades 2012-04-19. Den ändrades senast 2014-11-27

CPL ID: 156850

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek