In English

Organic ferroelectric transistor memories

Ali Nouman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156829

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek