In English

MBE growth substrate temperaature homogeneity and characterization of AlN/GaN heterostructures

Farham Farhangi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156828

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek