In English

Science Park as an urban community: Work/Live units in Lindholmen

Laurynas Savickas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156799

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek