In English

Studies of the eleven antenna feed in axi-symmetric reflector systems for the next generation radio telescope

Wan-Chun Liao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX024/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156754

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek