In English

Thermodynamical modeling of a car cabin

Lena Möller ; Laust Sörensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX005/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156753

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek