In English

Extraction of streaming audio data: Development of a MOST analysing software application

Jakob Valinder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX065/2011, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156752

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek