In English

Design of short-span bridges with regard to life cycle costs

Niklas Larsson ; Dan Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:140, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: LCC, LCC-analysis, bridges, detailing, designPublikationen registrerades 2012-04-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156749

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek