In English

Investigation of sedimentation behaviour of micro crystalline cellulose

Eduard Laguarda Martinez
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 33 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156624

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek