In English

Analysis of Design Alternatives of Sörredskorsningen: A road intersection in Gothenburg

SAAD NUSRULLAH MIRZA ; SYED DANIAL ALI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:10, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156599

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek