In English

Development and evaluation of a pitch regulator for a variable speed wind turbine

Pinar Tokat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 66 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156543

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek