In English

Some aspects on the Schrödinger equation

Azhar Iqbal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 45 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156456

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek