In English

Preventing the growth of barnacles by using ultrasonic sound

Diana Goméz Olmedilla
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:06, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ultrasound, antifouling, Mindlin, underwater propagationPublikationen registrerades 2012-04-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156420

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek