In English

Improving quality of initiation phase of warfarin therapy using exploratory data analysis

Baris Tekin ; Jingren Chang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:007, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156398

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek