In English

Improving distribution in a global chemical company

Kajsa Müllersdorf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2012:006, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156397

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek