In English

Drivenhet till befintlig inspektionsutrustning

Drive unit for current inspection system

MICHAEL ÖRDöG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]

Vid kärnkraftverket Ringhals AB utför det årliga kontroller av systemen för att säkerställa en säker drift. Dessa är i många fall visuella kontroller där videoprober, som manuellt skjuts in i rören och tankarna, används. Då systemen många gånger innefattar rörböjar och trånga utrymmen, har vissa delar av systemen inte varit åtkomliga med befintlig utrustning. Detta har föranlett det behov som renderat i detta examensarbete. Kravspecifieringen av lösningen innefattade följande: • Damm-, vatten- och strålskyddad • Tåla vardagligt bruk • Enkel att använda, enkel att ta av och sätta fast på befintlig utrustning vid behov • Kompakt, för att kunna användas till så många applikationer som möjligt En drivenhet till ett befintligt inspektionssystem togs fram. Drivenheten har två hjul som är utbytbara och har individuella motorer inuti ett dam- och vattentätt hus av aluminium. Enheten är förbunden med kabel till en fjärrkontroll. Fjärrkontrollen består av en joystick samt en PIC-processor för styrningen av de två motorerna där PIC-processorn står för beräkningen av rätt spänning till rätt motor beroende på joysticken’s utslag. Projektet innefattade också ett koncept på sladdvinda för drivenhetens kabel, men tillverkningen av denna kommer ske först när prototypen blivit godkänt för bruk vid Ringhals AB.Publikationen registrerades 2012-04-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156391

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek