In English

Eco Careers - A qualitative study of the career opportunities and challenges in the field of sustainable decision-making

Malin Eriksson Wagland
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 52 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-04-03. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 156390

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek