In English

Contractile engineered muscle tissue

Seyedvahid Hosseini
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: C2C12, muscle tissue, gelatin methacrylate, electrical stimulation.Publikationen registrerades 2012-03-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156305

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek