In English

Bazaar - A food market in Skövde as a link in a sustainable food chain

Sigrid Väärt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156277

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek