In English

Rapid heating and cooling of superconducting films with infrared lasers for ultralow field magnetic resonance imaging

Farman Ali
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX017/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156219

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek