In English

Numerical Modelling of Coastal Defence Structures

Matthieu Guérinel
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:64, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Coastal defence, breakwater, overtopping, wave run-up, stability, slopingPublikationen registrerades 2012-03-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156186

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek