In English

A Sea Barrage in the Göta Älv River – Possible or Impossible?

MASOUD IRANNEZHAD
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Rising sea level, climate change, flood risks, sea barrage, precipitation- runoff model, reservoir volume, statistical hydrology, water level balance equationPublikationen registrerades 2012-03-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156166

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek