In English

Rock-Filled Concrete in Hydraulic Structures

DAN LUNDELL
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:63, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156082

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek