In English

Fiber engineering of regenerated cellulose fibers

Feifei Ding
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: cellulose, fiber, bonding, PEG, SDS, wet-spinning, coagulants, film, additives, ESCA.Publikationen registrerades 2012-03-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156060

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek