In English

Estimation of visual object trajectory by using video from multiple cameras

Sayed Masih Emami ; Davide Moro
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX016/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156054

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek