In English

Design of a stress monitor based on breathing signals using a smart textile shirt

Suchawadee Ratnarathorn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX012/2012, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-03-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156050

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek