In English

Undersökning om utökning av throughput i nätverks proxis

Research about increasing throughput in network proxies

Alejandro Gómez Segura
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 25 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Resurs optimering är av stor vikt vid dagens nätverksapplikationer. Detta arbete utfördes hos företaget MobilityGuard för sin säkerhet- och verifieringsapplikationen MobilityGuard Security Platfoms. I början av rapporten görs en lite teoretisk förklaring av trådar och andra konkurrens mekaniskmer i java programming language. Sen går den igenom problemen som MobilityGuard ville ha lösning på, såsom trådens inverkan i ett program och de olika metoder för att hantera dessa. Vi kom på att lösningen var att insätta en metod som kallas för trådpoolar. Vi införde detta i programmet och gjorde tester. Resultaten förklaras och redovisas i denna rapport.Publikationen registrerades 2012-03-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156040

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek