In English

Applikation för mobil inventering av hållplatser

Application for mobile inventory of bus stops

STEFAN GUDMUNDSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 38 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta examensarbete visar på hur ett mobilanpassat och webbaserat inventeringssystem för busshållplatser kan se ut och fungera. Projektets mål var att ta fram en lätthanterlig och snabb lösning för att ute i fält kunna fylla i efterfrågad information om hållplatsen enligt ett formulär och sedan överföra informationen till en central server. Det unika med detta arbetet var att med ett webbgränssnitt hitta lämpliga lösningar för att ange hållplatsens position samt att designa gränssnittet för användning på en smartphone. Systemet bygger på en rad olika tekniker: positionering, kamera, JavaScript, PHP, HTML, DOM, databas och bildkomprimering. Vid val av tekniker var det viktigt att kostnaden för kommersiell användning blir så låg som möjligt, att tekniken är välkänd och väldokumenterad. Prototypen som togs fram visar att en webbaserad lösning är möjlig och som efter vidare utveckling skulle kunna bli en väl fungerande produkt.Publikationen registrerades 2012-03-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 156039

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek